Letní várka dotací pro zemědělce

26. 4. 2023
Dotace

Na letní měsíce jsou opět připraveny dotace pro zemědělce. Ministerstvo zemědělství ČR plánuje vyhlásit hned 5 dotačních výzev!

Číst více
Dotace zemědělci - letní výzvy

Na letní měsíce jsou opět připraveny dotace pro zemědělce. Z nového Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027 plánuje Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásit hned 5 dotačních výzev.

Zemědělci a zpracovatelé zemědělské produkce budou moci během léta (červenec-srpen 2023) žádat o dotaci v pěti plánovaných výzvách, v rámci kterých bude podporována stavba a modernizace stájí, dojíren a mléčnic, nákup vybavení pastevních areálů, staveb pro skladování krmiv a steliv či nákup zemědělských strojů. 

Podpora bude směřovat také k investicím na pořízení strojů a nástrojů pro zpracování, skladování, prodejní automaty, vybavení prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora.

Co vás čeká?

Dotace na investice do zemědělských podniků

  • Až 60 % na stavby a technologie sloužící pro živočišnou výrobu, stavby a technologie sloužící pro rostlinnou a školkařskou výrobu, nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, i na náklady spojené s přípravou a realizací projektu.

Dotace na investice do zpracování zemědělských produktů

  • Až 50 % na nákup zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, pro skladování výrobků a surovin, i na nákup dopravních prostředků pro rozvoz potravin a krmiv, zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Dotace na zahájení činnosti mladého zemědělce

  • Až 2 mil. Kč na nákup, výstavbu či rekonstrukci zemědělských nemovitostí, pořízení technologií, strojů, osiv, sadby, prostředků na ochranu rostlin, na investice pro zpracování vlastních produktů a jejich uvádění na trh.

Dotace na inovace při zpracování zemědělských produktů

  • Až 60 % na provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů (výrobě potravin a krmiv), nezbytně nutné investiční výdaje a náklady spojené s přípravou a realizací projektu.

Podpora operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství)

  • Až 100 % na inovace spojené s investicí (zejména inovace v technologiích), inovace bez investice (např. inovace organizační a změny technologických postupů) v zemědělství/potravinářství, inovace v lesnictví (pouze inovace bez investice).
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?