Nové dotace pro podnikatele

12. 4. 2023
Dotace

Podnikatelé mohou využít nové dotace na rozvoj svých firem. Tři nové výzvy jsou určeny pro malé, střední i velké podniky. Tyto dotace mohou být využity na projekty digitalizace, automatizace, robotizace, ekologické udržitelnosti budov, výzkumu a vývoje.

Číst více
Nové dotace z OP TAK: Potenciál, Technologie MAS a Digitální podnik (Virtuální podnik)

Technologie MAS (CLLD)

 • Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace
 • Lze financovat: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, služby, nepřímé náklady do výše 7 % způsobilých výdajů
 • Příjem žádostí: 01.06.-31.12.2024
 • Více o výzvě

Digitální podnik - Virtuální podnik

 • Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího
 • Lze financovat: dlouhodobý hmotný majetek (ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě, specializovaná koncová zařízení a periferie, logistické systémy, monitorovací systémy, hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě); dlouhodobý nehmotný majetek (základní a pokročilý SW); služby a ostatní výdaje (např. náklady na ostatní software, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů), služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity; jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov; vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace
 • Příjem žádostí: 03.07.-02.11.2023
 • Více o výzvě

Potenciál

 • Dotace 20-70 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. 
 • Lze financovat: novostavby a stavební úpravy (max. 40 %), stroje a jiné zařízení nezbytné pro vybavení centra pro VaV, dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software)
 • Příjem žádostí: 01.06.-02.09.2023
 • Více o výzvě

 

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?