Rozvoj oběhového hospodářství

7. 3. 2023
Dotace

Využijte aktuální dotace na rozvoj oběhového hospodářství. Je otevřen příjem ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí. Ke konci roku je připraveno vyhlášení další výzvy. Dotační tituly směřují k podpoře rozličných aktivit i aktérů.

Číst více
Dotace: Rozvoj oběhového hospodářství

Oběhové hospodářství je v současné době velkým tématem. Představuje způsob výroby a spotřeby, který zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Jak? Díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování či recyklaci dochází k prodlužení životního cyklu produktů a minimalizaci odpadu.

PODPORA TŘÍDÍCÍCH A DOTŘIĎOVACÍCH SYSTÉMŮ

  • Dotace na pořízení technologií třídicích a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění
  • Výše podpory: až 70 %, min. 500 tis. Kč
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022

UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

  • Dotace na sběrné dvory, systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu, plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů. Při splnění stanovených podmínek, může být součástí i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů
  • Výše podpory: až 85 %, min. 500 tis. Kč
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023

PREVENCE VZNIKU ODPADŮ

  • Dotace na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. 
  • Výše podpory: až 85 %, bude upřesněno po vyhlášení výzvy
  • Vyhlášení výzvy: 7. 12. 2022
  • Příjem žádostí: 21. 12. 2022-31. 12. 2023
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?