Zorientujte se v čerpání dotací z OP TAK

10. 2. 2023
Dotace

Jak zjistit, „Jak jsme na tom s čerpáním?“. Odpověď na tuto otázku se může zdát poměrně triviální. Pokud nás zajímá aktuální čerpání například u OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který je hlavním zdrojem dotací pro podnikatele.

Číst více
Dotace pro podnikatele: Zorientujte se v čerpání dotací z OP TAK

Ten nás informuje o celkové alokaci programu (81,5 mld. Kč). Najdeme zde informaci o podaných žádostech o podporu, zobrazující celkový rozpočet podaných žádostí ve vypsaných výzvách (2,02 mld. Kč). Následují projekty s právním aktem, což jsou stručně řečeno finance, na které mají úspěšné firmy smlouvu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. A nakonec jsou zde také proplacené prostředky, tedy částka, jenž odešla na účty úspěšných žadatelů po všech kontrolách.

Vše je ale trochu komplikovanější. Představené pojmy mají své interpretační nedostatky. Informace o počtu podaných žádostí z hlediska reálného čerpání neříká prakticky nic. V jedné výzvě může být alokováno dejme tomu 500 mil. Kč, ale projektů je podáno za 2,5 mld. Kč. Všem je asi jasné, že ne na všechny se dostane. S tímto údajem proto není vhodné dále operovat, ukazuje pouze v současnosti maximální možný objem, ale je nereálný. O to častěji se samozřejmě objevuje v médiích ústy politiků a ministerstev, které se chválí, že všechny peníze vyčerpají.

Projekty s právní aktem – zde jsme cíli blíže, ale pořád daleko. Číslo ukazuje, kolik maximálně mohou vyčerpat všechny již schválené a zasmluvněné projekty. Dalo by se říci, že zbývá celková alokace mínus již zasmluvněné projekty. V reálu, ale částka zasmluvněných projektů nebude nikdy vyčerpána v plném rozsahu. A to z několika důvodů: v průběhu výběru dodavatelů stavebních prací, strojů a služeb dochází přirozenou soutěží ke snížení původně rozpočtovaných cen, dále se někteří podnikatelé mohou svobodně rozhodnout v průběhu projektu od něj odstoupit a nevyčerpají tak zasmluvněnou dotaci. Ačkoliv se nám může zdát druhý důvod poněkud překvapivý, není vůbec neobvyklý (změna situace na trhu, prodej firmy apod.).

Proplacené prostředky jsou vcelku tvrdým údajem, ale i zde si musíme dát pozor. V malém procentu případů budou v budoucnu části dotace ze strany úspěšných žadatelů vráceny. Důvodem jsou standardní podmínky dotačních titulů. Žadatelé se například mohli zavázat navýšit tržby o 10 % do prvního roku od ukončení projektu, ale v reálu se jim toto navýšení tržeb nepodaří. Pak bude uplatněna korekce a vracení části dotace.

Z OP TAK je aktuálně vyčerpáno opravdu malé množství financí, což je dáno tím, že byl program teprve před nedávnem plně spuštěn (nové programové období začalo v roce 2021). Aktuálně je možné žádat o dotace v těchto výzvách:

  • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I

  • Proof of Concept – výzva I

  • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

  • Úspory energie – výzva I

  • Aplikace – výzva I

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?