Dotace na nakládání s odpady

6. 2. 2023
Dotace

Šetrné nakládání s odpady a snižování jejich produkce se stalo jedním z klíčových témat Evropské Unie, která si dala za cíl do roku 2025 recyklovat alespoň 55 % komunálního odpadu, snížit skládkování komunálního odpadu na 10 % do roku 2035, a do roku 2025

Číst více
Dotace na nakládání s odpady

Jsme toho u nás schopni dosáhnout? Zdá se, že to nebude úplně jednoduchá cesta. V roce 2004 vyprodukoval každý obyvatel Česka průměrně 455 kg odpadu. O deset let později, v roce 2014 se jednalo již o 506 kg, což představuje nárůst o 11,2 %. Určitým pozitivem je, že z vyprodukovaného odpadu se ho alespoň více recykluje. V roce 2004 se z komunálního odpadu recyklovalo jenom 12 % a aktuálně je to již kolem 34 %. Je evidentní, že ale bude potřeba přitvrdit, zatím jsme totiž cílům EU na míle daleko.

V EU je v současnosti zakázáno ukládat nezpracovaný odpad na skládky a poměr rozložitelného komunálního odpadu by na smetištích neměl překročit 35 %. Asi není překvapení, že většina zemí bohužel tyto cíle nesplňuje. V Česku například stále celá polovina vyprodukovaného odpadu končí na skládkách. Obdobně jako ve většině východních a jižních zemí Evropy. Přeborníky na recyklaci jsou v EU Německo a Rakousko, kde se odpad končící na skládkách pohybuje kolem, pro nás možná neuvěřitelných, 1 až 3 %.

Evropská komise očekává, že do roku 2030 dojde díky zákazu plastových výrobků na jedno použití k odvrácení ekologických škod v hodnotě 566 mld. Kč. Těžit by z této změny měli i spotřebitelé, kteří by díky tomu měli ušetřit až 167 mld. Kč.

Snižování produkce odpadů či jejich materiálové využití podporuje řada výzev z operačního Programu Životní prostředí. V rámci specifického cíle 1.5 jde podpora směrem k přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.

Na co můžete v této oblasti získat dotaci?

 • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů

 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků

 • Budování infrastruktury potravinových bank

 • Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů

 • Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů

 • Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod

 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

 • Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů

 • Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

 • Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?