Dotace z Národního plánu obnovy

27. 1. 2023
Dotace

Národní plán obnovy. Program, ze kterého bude do roku 2026 rozděleno 180 mld. Kč a reaguje na pandemii Covid-19, která ve většině států Evropské Unie výrazným způsobem zasáhla ekonomiku.

Číst více

Národní plán obnovy. Program, ze kterého bude do roku 2026 rozděleno 180 mld. Kč a reaguje na pandemii Covid-19, která ve většině států Evropské Unie výrazným způsobem zasáhla ekonomiku. Cílem programu je nastartovat a modernizovat ekonomiky členských zemí zejména skrze projekty věnující se snižování produkce skleníkových plynů, adaptaci na klimatické změny a digitalizaci ekonomiky. 

Přinášíme vám krátký přehled jednotlivých pilířů a projektů s největšími alokacemi. S přípravou dotačního projektu vám rádi pomůžeme!

1 pilíř: Digitální transformace

 • 41 projektů (14,5 %)
 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:
  • Digitální transformaci výrobních i nevýrobních podniků a zvýšení odolnosti
  • Vybudování vysokokapacitního připojení
  • Kybernetické bezpečnosti
  • Budování a rozvoji základních registrů a zázemí pro eGovernment

2 pilíř: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

 • 38 projektů (44,5 %)
 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:
  • Zlepšení životního prostředí (podpoře železniční infrastruktury)
  • Renovaci a revitalizaci budov pro energetickou úsporu, novostaveb v pasivu, OZE a adaptaci na změnu klimatu vč. hospodařeni s vodou
  • Budování lesů odolných klimatické změně
  • Výměně stacionárních zdrojů znečišťování

3 pilíř: Vzdělávání a trh práce

 • 11 projektů (21,8 %)
 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:
  • Rozvoji infrastruktury sociálních služeb péče (vznik nových kapacit komunitního charakteru a ambulantních a terénních sociálních služeb včetně zázemí, rekonstrukce stávajících kapacity, nákup automobilů…)
  • Investicím do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť
  • Investicím: Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání)
  • Budování kapacit předškolních zařízení

4 pilíř: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

 • 17 projektů (5,7 %)
 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:
  • Rozvoji regionálního kulturního a kreativního sektoru
  • Podpoře přípravy projektů
  • Digitalizaci kulturního a kreativního sektoru
  • Novým kvazikapitálovým nástrojům na podporu podnikání a rozvoje ČMZRB v roli národní rozvojové banky

5 pilíř: Výzkum, vývoj a inovace

 • 8 projektů (6,9 %)
 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:
  • Systémové podpoře VaVaI pro prioritní oblasti lékařských věd a související společenskovědní disciplíny
  • Podpoře výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie
  • Podpoře spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s RIS3 strategií)
  • Podpoře zavádění inovací do podnikové praxe

6 pilíř: Zdraví a odolnost obyvatel

 • 8 projektů (6,5 %)
 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:
  • Vybudování Českého onkologického institutu
  • Rozvoji vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče
  • Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech
  • Vzniku simulačního centra intenzivní medicíny včetně optimalizace systému vzdělávání
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?