Dotace pro podnikatele

23. 1. 2023
Dotace

Již všem dobře známý Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v novém programovém období nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Číst více
OP TAK Dotace pro podnikatele v novém programovém období

Již všem dobře známý Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v novém programovém období nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem je opět Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho prostřednictvím by mělo být rozděleno kolem 81,5 mld. Kč. Podpora směřuje k malým a středním podnikům působících na celém území Česka mimo hl. m. Prahu. Ve vybraných prioritách a aktivitách mohou dotaci získat i velké podniky nad 250 zaměstnanců.

Připravili jsme pro vás přehled jednotlivých priorit, cílů a výzev.

PRIORITA 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Alokace: 31, 1 mld. Kč

SC 1.1 Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (24,3 mld. Kč)

 • Aplikace
 • Inovace
 • Potenciál
 • Služby infrastruktury
 • Inovační vouchery
 • Partnerství znalostního transferu
 • Spolupráce
 • Proof of concept

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády (6,8 mld. Kč)

 • Digitální podnik
 • Technologie 4.0
 • Vývoj SW
 • Datová výpočetní centra

PRIORITA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Alokace: 10,2 mld. Kč

SC 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst (10,2 mld. Kč)

 • Technologie pro MAS
 • Poradenství
 • Nemovitosti
 • Marketing
 • Expanze
 • Rizikový kapitál

PRIORITA 3: Rozvoj digitální infrastruktury

Alokace: 5 mld. Kč

SC 3.1 Zvýšení digitálního propojení (5 mld. Kč)

 • Vysokorychlostní internet

PRIORITA 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Alokace: 27,2 mld. Kč

SC 4.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (13 mld. Kč)

 • Úspory energie

SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů (6,6 mld. Kč)

SC 4.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E (7,6 mld. Kč)

 • Smart Grids

PRIORITA 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Alokace: 3,9 mld. Kč

SC 5.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám (1,3 mld. Kč)

SC 5.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství (2,6 mld. Kč)

 • Oběhové hospodářství

PRIORITA 6: Rozvoj udržitelné mobility

Alokace: 1,9 mld. Kč

SC 6.1 Podpora čisté mobility (1,9 mld. Kč)

TECHNICKÁ POMOC

Alokace: 2,2 mld. Kč

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?