Nové dotace z IROP

11. 2. 2023
Dotace

I v novém programovém období je tu Integrovaný regionální operační program, známý především pod zkráceným označením IROP. Na program je alokováno 117,4 mld. Kč.

Číst více
Nové dotace z IROP - novinky pro nové programové období

I v novém programovém období je tu Integrovaný regionální operační program, známý především pod zkráceným označením IROP. Na program je alokováno 117,4 mld. Kč. Finance budou rozdělovány v rámci 10 specifických cílů. Operační program opět směřuje primárně k podpoře veřejné správy, tedy krajů, obcí, měst a částečně i neziskových organizací a státu.

Z programu jde podpora i do Prahy! 

Co je v programu nového?

V případě Integrovaného regionálního operačního programu nedošlo k žádným revolučním změnám a program poměrně úzce navazuje na ten předchozí. I přesto ale přinesl několik zajímavých novinek.

Nově je z programu podporován rozvoj udržitelné veřejné infrastruktury cestovního ruchu a veřejných prostranství měst a obcí. Z programu naopak zmizely výzvy věnující se sociálnímu podnikání, snižování energetické náročnosti bytových domů (přešlo pod Operační program Životní prostředí), komunitním centrům a technické pomoci.

Stejně, jako v předešlém programovém období je možné získat finance i na projektovou přípravu, která bude proplacena v případě úspěšnosti projektu.

Jaké jsou priority pro nové období?

 • Zlepšení výkonů veřejné správy – výzvy jsou zaměřeny na oblast digitalizace. Důraz je kladen na podporu kyberbezpečnosti (zejména v nemocnicích a úřadech), systémů eGovernmentu či automatického zpracování digitálních dat.
 • Rozvoj městské mobility, revitalizace města a obcí, ochrana obyvatelstva – tato oblast zahrnuje podporu dobíjecí infrastruktury (především pro hromadnou dopravu, ale je možné financovat například i parkoviště s dobíjecí stanicí v obci). Aktivity jako například rekonstrukce osvětlení je možné realizovat společně v rámci jednoho projektu na rekonstrukci komunikace.
 • Rozvoj dopravní infrastruktury – do podpory již nejsou zahrnuty pouze silnice druhých tříd a obecně jde tímto směrem méně peněz.
 • Zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, vzdělávací infrastruktury a kulturního dědictví
  • Zdravotnictví s alokací cca 11 mld. Kč – podpora zaměřená na urgentní příjmy, integrovaná péče (nově také gerontologie a paliativní péče), rozvoj kapacit zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic. Financováno je pořízení přístrojů nebo rekonstrukce/stavba budov.
  • Sociální služby s alokací cca 11 mld. Kč – podpora sociálního bydlení a zbytek financí putuje na podporu sociálních služeb (jejich deinstitucionalizace).
  • Vzdělávání s alokací cca 17 mld. Kč – dotace na rozvoj vzdělávací infrastruktury (MŠ – kapacity a kvalita prostor, ZŠ – odborné učebny, školní družiny a kluby, SŠ – odborné učebny). Podpora půjde také směrem k neformálnímu celoživotnímu učení a školským poradenským zařízením.
  • Kultura – podpora národních kulturních památek či také památek UNESCO (i těch, co jsou na kandidátní listině).
 • Komunitně vedený místní rozvoj – ITI, místní akční skupiny
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?